Documentele necesare derulării relației contractuale deja existente sau încheierii de noi contracte cu instituția noastră, sunt afișate pe site-ul instituției noastre, https://documente.casnt.ro:9191/CAS-WEB/index.jsp, și pot fi accesate de pe linkul de mai jos.

Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu CAS Neamț vor prezenta numai acele documente a căror termen de valabilitate a expirat sau care au suferit modificări sau completări, după caz.

Pentru furnizorii noi, care doresc intrarea în relație contractuală cu CAS Neamț, documentele necesare contractării se vor transmite în ordinea menționată în opisul aferent fiecărui domeniu de asistență medicală în parte.

Pentru probleme legate de utilizarea aplicatiei de incarcare a documentelor online sunati la numarul de telefon 0740863629 - Sterpu Victor.