Fișiere atașate

Anexa 1 primara T IV 2016.pdf Anexa 2 ambulatoriu T IV 2016.pdf Anexa 3 paraclinice T IV 2016.pdf Anexa 4 stoma T IV 2016.pdf Anexa 5 spitale T IV 2016.pdf Anexa 7 ingrijiri T IV 2016.pdf Anexa 8 dispozitive T IV 2016.pdf Anexa 9 recuperare T IV 2016.pdf Anexa 10 medicamente T IV 2016.pdf Anexa 11 conventii T IV 2016.pdf Anexa 12 evidente cronici T IV 2016.pdf Anexa 13 centr perm T IV 2016.pdf