HOTĂRÂREA NR. 1/ 17. 04. 2015
A
CONSTITUITĂ ÎN BAZA PREVEDERILOR ART. 32 ALIN. (2) ŞI (3) DIN HG NR.
400/ 2014 PENTRU APROBAREA PACHETELOR DE SERVICII ŞI A
CONTRACTULUI-CADRU CARE REGLEMENTEAZĂ CONDIŢIILE ACORDĂRII
ASISTENŢEI MEDICALE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE ASIGURĂRI SOCIALE
DE SĂNĂTATE PENTRU ANII 2014-2015, PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ
AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE ŞI
PENTRU SPECIALITATEA RECUPERARE MEDICALĂ

 

Fișiere atașate

hotarare comisie clinice contractare 2015.pdf