Prin Ordinul CNAS nr. 353/ 11. 02. 2020 a fost completat Ordinul CNAS nr. 141/ 2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω; şi (**)1ß; în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 , cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătateprivind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω; şi (**)1ß în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 , cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate.
    

     Au fost aprobate un număr de 2 formulare specifice noi:
      - L004C.6-BEVACIZUMABUM – carcinom de col uterin;
      - L01XC13.1 – PERTUZUMABUM – neoplasm mamar incipient, în asociere cu trastuzumab și chimioterapie.

     În acest sens, pe site-ul CNAS, în conformitte cu prevederile art. 18 din Anexa 36 la Ordinul MS/ CNAS nr. 397/ 856/ 2018 – partea a II-a, au fost postate cele 2 formulare specifice în fișierul cu denumirea “ Formulare specifice Ordin 353_2020”. Ordinul CNAS nr.353/ 2020 urmează să fie publicat în Monitorul offcial al României, partea I.
 În PIAS se regăsesc noile formulare specifice și schemele terapeutice aferente medicamentelor menționate mai sus, având condurile L004C și L01XC13.1.
În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.
 

 

Fișiere atașate

4640.pdf