În urma apariției Ordinului MS/ CNAS nr. 138/312/2020 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Ordinul MSP/ CNAS nr. 1301/ 500/ 2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pe site-ul CNAS în secțiunea “informații pentru furnizori – medicamente – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele aprobate prin Ordinul MS/ CNAS nr. 138/ 312/ 2020, respectiv un număr de 3 protocoale terapeutice.