Nr. P 13071 din 24. 10. 2019

 

 

ÎN ATENȚIA:

- FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE ȘI MEDICAMENTE AFLAȚI ÎN RELAȚIE CONTRACTUALĂ CU CAS NEAMȚ

- ASIGURAȚILOR CAS NEAMȚ

 

 

Începând de la data de 01. 11. 2019, pentru medicamentele DCI Panobinostatum și DCI Ustekinumab a fost eliminată adnotarea Ω, adnotare specifică medicamentelor incluse condiționat în Lista în baza unor contracte cost-volum, astfel încât, cu data mai sus menționată, tratamentul să se efectueze în baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitlizare de zi.

 

Având în vedere aspectel de mai sus, atragem atenția cu privire la următoarele aspecte:

 

1. Începând cu data de 01. 11. 2019, în conformitate cu prevederile protocoalelor terapeutice specifice, aprobate prin ordinul MS/ CNAS nr. 1301/ 500/ 2008, cu modificările și completările ulterioare, și în baza formularelor specifice aprobate prin ordinul CNAS nr. 141/ 2017, cu modificările și completările ulterioare, tranmise și confirmate în PIAS, vor beneficia de tratament cu DCI Panobinostatum (afecțiuni hematologice) sau DCI Ustekinumab (psoriazis cronic sever), toți pacienții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru includerea în tratament (pacienții nou diagnosticați + pacienții eligibili incluși în tratament în baza contractelor cost volum).

2. Prescripțiile medicale electronice emise de medicul curant, ca și prescripții de tip cost-volum până la data de 31. 10. 2019, inclusiv, și eliberate de către farmacii până la această dată, nu vor mai putea fi eliberate începând cu data de 01. 11. 2019, find necesară emiterea de către medical curant a unei noi prescripții medicale electronice obișnuite.

3. Începând cu data de 01. 11. 2019 nu mai sunt aplicabile limitările aferente perioadei de prescriere pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum prevăzute la art. 2 alin. (1) din Anexa 36 la Ordinul MS/ CNAS nr. 397/ 836/ 2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 32 lit. g) din Ordinul CNAS nr. 245/ 2017 cu modificările și completările ulterioare; perioada de prescriere a medicamentelor Ustekinumab și Panobinostatum poate fi de până la 90/ 91/ 92 de zile, perioadă stabilită de comun acord de medical prescriptor și asiguratul beneficiar al prscripției medicale, ținând cont de starea bolnavului la momentul prescrierii și prognosticul bolii.

4. Se menține obligativitatea întocmirii de către medical currant a unei prescripții medicale electronice distincte pentru aceste medicamente, în conformitate cu prevederile pct. 6, subpunctul 6.5, Capitolul I din anexa 2 la Ordinul comun MS/ CNAs nr. 674/ 252/ 2012, cu modificările și cmpletările ulterioare.