Pentru eviterea disfuncționalităților de prescriere și asigurării accesului asiguraților la medicamentele inovative, vă aducem la cunoștință că prin Ordinul CNAS nr. 639/ 06. 08. 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, au fost actualizate un număr de 5 formulare specifice.

Pe site-ul CNAS, în secțiunea “Informații pentru furnizori – medicamente – formulare specifice”, au fost postate cele 5 formulare specifice în fișierul cu denumirea “Formulare specifice Ordin 639_2019”.

 

 

Fișiere atașate

4525.pdf