Denumire document ODT DOC PDF
PROCEDURI Procedura de achiziționare a certificatelor de concediu medical (formulare cu regim special) de la sediul CAS Neamț    
Procedura de încheierea, modificare și prelungire a convențiilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical    
Procedura de raportare pe cale electronică a datelor privind certificatele medicale eliberate de medicii curanţi din cadrul furnizorilor de servicii medicale care au încheiat o convenţie în acest sens cu CAS Neamț    
NOTIFICARI Notificare de încetare a Convenției privind eliberarea certificatelor de concediu medical (formular tipizat CCM 7)
Notificare privind rezilierea de plin drept a Convenției privind eliberarea certificatelor de concediu medical (formular tipizat CCM 6)
CERERI Cerere de ștergere din SIUI a unui fișier de raportare CCM (formular tipizat CCM 8)
Cererea de excludere medic din Convenție privind eliberarea certificatelor de concediu medical (formular tipizat CCM 4)
Cerere încheiere Convenție privind eliberarea certificatelor de concediu medical (formular tipizat CCM 1)
Cererea de includere medic nou în Convenție privind eliberarea certificatelor de concediu medical (formular tipizat CCM 3)
Cerere modificare date / prelungire Convenție privind eliberarea certificatelor de concediu medical ( formular tipizat CCM 2)
DECLARATII Declarație pe proprie răspundere (formular tipizat CCM 9)