Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Ordin nr. 296/20.04.2017 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special