Pentru vizualizare publicaţii concurs <click aici>

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TOTAL POSTURI VACANTE, din care:

 

Total funcţii publice vacante

 

Nr.crt.

Denumirea funcţiei publice

Serviciul/Biroul/Compartimentul

Nr. posturi vacante

1.

Director executiv

Direcţia Relaţii Contractuale

1

2. Director executiv Direcţia Economică 1
3. Referent grad superior Serviciul Evidenta Asigurati si Carduri 1
4. Consilier debutant Serviciul ECSMFDMS 1

TOTAL

4

Fișiere atașate