Conform art.5 din OUG 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 571/20013 privind Codul Fiscal, începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap.II şi III din titlul IX al Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

            Până la data de 30.06.2012 conform art 3 din OUG 115/24.12.2013 CASJ Braşov a procedat la predarea către ANAF a datelor şi documentelor existente în evidenţă la 30.06.2012.

            Începând cu data de 01.07.2014 se vor efectua doar corecţii punctuale justificate pentru titlurile de creanţe emise până la această dată , care vor fi comunicate informatic către ANAF fără a se mai emite titluri de creanţă pentru eventualele diferenţe.