ŞEF SERVICIU / BIROU /

RESPONSABIL COMPARTIMENT

NR. TELEFON

 

DIRECTOR GENERAL 

    

Jur. ANCUȚA DAISA

0268/547665

SECRETARIAT

 

0268/547665

BIROUL CONTROL

Ec.  ROXANA NEGRU

0268/547682

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS, RESURSE UMANE, RELAŢII PUBLICE

Cons.Jur. OANA DUMITRAȘCU - cu exercitare temporară

0268/547678

COMPARTIMENTUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Ing. TRAIAN PĂTRU

0268/547681     

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Ec.  GEORGETA INELUŞ - cu exercitare temporară

0268/547665

SERVICIUL BUGET, FINANCIAR CONTABILITATE

Ec. MARIANA OPRESCU

0268/547682

SERVICIUL  CONCEDII MEDICALE

Ec. GABRIELA CONSTANTINESCU

0268/547680

SERVICIUL EVIDENȚĂ ASIGURAȚI ȘI CARDURI

Ec. CARMEN GRIGORESCU 0268/547662

COMPARTIMENT LOGISTICĂ ȘI PATRIMONIU

 

0268/547672

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE

Cons.Jur. LIVIU GHERMAN

0268/547672

DIRECŢIA RELAŢII CONTRACTUALE

Ec.. MIOARA MOCA - cu exercitare temporară

0268/547665

SERVICIUL EVALUARE, CONTRACTARE S.M.F.D.M.S.

Ec. RELY GLOGOVICEANU - cu exercitare temporară 0268/547673

COMPARTIMENTUL EVALUARE

   

COMPARTIMENTUL CONTRACTARE

   

SERVICIUL DECONTARE S.M.F.D.M.S.

Ing. DORINA ELEN MUNTEAN

0268/547663

COMPARTIMENTUL ANALIZĂ CERERI ȘI ELIBERARE DECIZII ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU ȘI DISPOZITIVE MEDICALE

 

 

COMPARTIMENTUL ACORDURI/REGULAMENTE EUROPENE, FORMULARE EUROPENE

Cons.Jur. DENISA MOTOAȘCĂ 0268/547994

DIRECŢIA MEDIC ŞEF

Dr. CAMELIA POPA

0268/547661

SERVICIUL MEDICAL

 

0268/547674

COMPARTIMENTUL PROGRAME DE SĂNĂTATE

 

0268/547674

COMPARTIMENTUL COMISII TERAPEUTICE/CLAWBACK

 

0268/547674