Nr. Crt Nume şi prenume Funcţia Telefon
1 Jur. Daisa Ancuța Director General 0268547665
2 Ec. Ineluş Georgeta Director executiv cu delegare atribuții - Directia Economică 0268547665
3 Ec. Moca Mița Director executiv cu delegare atribuții - Direcția Relații Contractuale

0268547665

4 Dr. Popa Camelia Mihaela Director Adjunct - Medic Şef 0268547661