ANUNȚ

ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

      Vă aducem la cunoștință că, în luna  SEPTEMBRIE 2022, serviciile medicale aferente lunii AUGUST  2022 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

În perioada 02 – 08.09.2022:

1.Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat

2.Unitati sanitare cu paturi.

3.Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice

În perioada 03 – 09.09.2022:

1.Prescriptii medicale,medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu , in cadrul sistemului de asigurari de sanatate

În perioada 05 - 11.09.2022:

1,Dispozitive medicale

2.Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice

Pentru ceilalți furnizori termenele de raportare rămân nemodificate!