ELIBERAREA CARDULUI NATIONAL DUPLICAT

 

Eliberarea cardului duplicat, in caz de pierdere / furt / deteriorare  se face in baza cererii, (care poate fi descarcata in josul paginii), copiei dupa actul de identitate si a dovezii platii contravalorii cardului.

 

Eliberarea cardului duplicat, in caz de schimbarea datelor personale (nume) se face in baza cererii, (care poate fi descarcata in josul paginii), copiei dupa actul de identitate,actele doveditoare privind modificarea numelui  si a dovezii platii contravalorii cardului.

 

Cererea va fi completata si semnata de titular sau, dupa caz, reprezentantul/ imputernicitul legal al acestuia., la cerere fiind atasata copia actului de identitate a titularului (dupa caz, si a imputernicitului)

 

Contravaloarea cardului, în cuantum de 13,69 ron, se poate achita la casieria CASIF

 

Cont plata card national de sanatate -pierdut, furat, deteriorat :                                       

                                                   

BENEFICIAR : - CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ILFOV  -   CUI  10549058

CONT :              RO52TREZ4215005XXX000230

                          TREZORERIA ILFOV

EXPLICATII :     Taxa  Card  National

Documentele se vor trimite la adresa de mail:

card.national@casailfov.ro

 

- Pentru asigurarea condițiilor necesare informării cetățenilor și a furnizorilor de servicii medicale, cat si a începerii utilizării efective a cardului național de asigurări sociale de sănătate in cadrul sistemului informatic CEAS, CASIlfov a nominalizat următoarele persoane pentru a răspunde eventualelor solicitari, intrebări, clarificări...:

- Tudor Nicoleta  Telefon  0735333916

 

-- Asistență tehnică - remediere eroare 15 - Card blocat, eroare 5 - Stare card invalidă   și eroare 17 - Card invalid, dedicate exclusiv furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale

 

Tel. - 0212241982, 0212242963 - int. 110 : Mobil - 0786187659 -  asistență tehnică doar pentru cardurile emise pe CASIF

 

La aceste numere de telefon nu se solicită informaţii despre asiguraţi

INTERVAL ORAR ÎN CARE SE ACORDĂ ASISTENȚĂ TELEFONICĂ  L-J: 08:30 - 17:00 V: 08:30 - 13:30

în afara intervalului orar menționat telefoanele nu sunt apelabile

 

                            

Fișiere atașate

Cerere card duplicat.doc