1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS  vor completa şi semna electronic cererea tip
2. Cererea se va transmite în format electronic la adresa de e-mail: informatica@casailfov.ro, cu denumirea subiectului e-mailului "Cerere Certificat Digital";


3. Dupa înregistrarea datelor de către CAS, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale vor primi un e-mail de confirmare;


4. Dupa primirea confirmării, furnizorii se vor adresa Dep. IT din cadrul CAS, pentru semnarea şi ridicarea convenţiilor. - numai cei care nu au serie de licenta !

Fișiere atașate

Cerere_Certif._Digital-If.pdf.docx