În ce condiţii se pierde calitatea de asigurat?
Calitatea de asigurat încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România, cu decesul sau cu declararea judecătorească a morţii asiguratului.
Drepturile de asigurare încetează după 3 luni de la ultima plată a contribuţiei.

Pot beneficia de servicii medicale dacă nu fac dovada calităţii de asigurat?
Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, precum şi monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei