Platforma pentru depunerea documentelor necesare pentru eliberarea cardului european, adeverinta inlocuitoare a cardului national , depunerea  /  verificarea decontarii cererilor de concedii medicale

 

Cerere eliberare adeverinta inlocuitoare card national de sănătate                        
Cerere eliberare adeverință înlocuitoare pentru refuz card national de sănătate din motive religioase

Documente necesare pentru eliberarea adeverintei inlocuitoare a cardului national

 

Cerere eliberare card european                             
Cerere eliberare certificat înlocuire provizoriu (CIP)     

Documente necesare pentru eliberarea cardului european

 

Depunere cereri recuperare CM          
Verificare stare cereri decontare CM 
 

Solicitarea pentru recuperare CM va cuprinde obligatoriu:
- Cererea de recuperare completată
- Centralizator concedii medicale
Documentele transmise Online ( Cerere + Centralizator ) se înregistrează, procesează și verifică în Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România de catre CAS Ilfov. După acest pas pe adresa dumneavoastră de e-mail se transmite numărul de înregistrare
Ulterior dosarul  complet cuprinzând:   cererea cu numărul de înregistrare primit pe e-mail la momentul transmiterii online  + centralizatorul + certificatele medicale (exemplarul roz)  se va trimite în maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii online, la sediul instituției sau prin posta la adresa: Str. Aviator Popișteanu nr.46, sector 1, București.

ATENTIE : Dosarul în format fizic se depune / trimite numai după primirea ACCEPTULUI  înregistrării cererii online.