Platforma pentru depunerea / verificarea decontarii cererilor de concedii medicale

 

Depunere cereri recuperare CM            - incepand cu 01.09.2022

Verificare stare cereri decontare CM    - incepand cu 01.09.2022

 

Solicitarea va cuprinde obligatoriu:
- Cererea de recuperare completată (click aici)
- Centralizator concedii medicale (click aici)
       

Documentele transmise Online ( Cerere + Centralizator ) se înregistrează, procesează și verifică în Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România de catre CAS Ilfov. După acest pas pe adresa dumneavoastră de e-mail se transmite numărul de înregistrare

 

Ulterior dosarul  complet cuprinzând:   cererea cu numărul de înregistrare primit pe e-mail la momentul transmiterii online  + centralizatorul + certificatele medicale (exemplarul roz)  se va trimite în maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii online, la sediul instituției sau prin posta la adresa: Str. Aviator Popișteanu nr.46, sector 1, București.