ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

      Vă aducem la cunoștință că, în luna  OCTOMBRIE 2022, serviciile medicale aferente lunii SEPTEMBRIE 2022 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

În perioada 02 – 08.10.2022:

1.Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat

2.Unitati sanitare cu paturi.

 În perioada 03 – 09.10.2022:

1.Ingrijiri medicale la domiciliu

2.Ambulatoriu de specialitate pentru medicina dentara

3.Asistenta medicala primara

 În perioada 04 - 11.10.2022:

1.Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice

2. Ambulatorii de specialitate pentru specialtatea clinica medicina fizica si reabilitare

In perioada 05-12.10.2022

1.Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice

2.Dispozitive medicale

Pentru ceilalți furnizori termenele de raportare rămân nemodificate!