ANUNȚ

În atenția furnizorilor de servicii medicale - calendar de raportare August 2022

 

          Vă aducem la cunoștință că, în luna  AUGUST 2022, serviciile medicale aferente lunii IULIE 2022 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 

 În perioada 02 – 08.08.2022:

1. Unitati sanitare cu paturi (SPT).

2. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB).

3. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinic (CLIN).

 În perioada 03 – 12.08.2022:

 1. Prescriptii medicale,medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanitate (FARM).

 În perioada 04 - 10.08.2022:

1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice (PARA).

 În perioada 05 - 11.08.2022:

  1. Dispozitive medicale (DISP).

2. Programe nationale de sanatate (PNS).

 

Pentru ceilalți furnizori termenele de raportare rămân nemodificate!