Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. E 112 ATESTAT PRIVIND MENTINEREA DREPTULUI LA PRESTATIILE IN CURS PENTRU ASIGURAREA DE BOALA - MATERNITATE

(in cazul adultilor)
 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate) 
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASIF - original
 • Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
 • Raport medical (model tipizat - original)
 • Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei 

(in cazul minorilor)
 • Cerere 
 • Act de identitate/certificat de nastere al beneficiarului (copie si original pentru conformitate) 
 • Act de identitate pentru ambii parinti (copie si original pentru conformitate) 
 • Dovada ca figureaza pe lista unui medic de familie aflat in contract cu CASIF
 • Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
 • Raport medical (model tipizat - original)
 • Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei
2. S 2 Autorizaţie care vă permite accesul la servicii medicale planificate în alte ţări din UE sau AELS. Veţi avea dreptul la acelaşi tratament ca şi rezidenţii ţării respective - uneori, aceasta poate însemna că va trebui să plătiţi pe loc un procent din costuri.

Detalii cu privire la documentele solicitate :

 

1 - Persoane beneficiare : persoane asigurate care sant in evidenta la casa de asigurari la care acestea sant inregistrate

2 - Dosarul pentru aprobarea formularului trebuie sa contina :

- cerere

- copie dupa actul de identitate sau certificatul de nastere dupa caz

- dosarul medical care va contine :

a) raportul medical - inregistrat la registratura spitalului, cu toate rubricile completate, semnat si parafat de medicul curant, medicul sef de sectie, managerul spitalului, inclusiv data eliberarii.

b) documente medicale care atesta afectiunea pentru care se solicita formularul - bilete de externare, analize de laborator si dupa caz ecografii, CT, RMN etc - in copie

c) confirmare scrisa din partea unitatii sanitare din statul membru al UE sau Spatiul Economic Europeean in care se intentioneaza efectuarea serviciului medical, cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda serviciul in perioada indicata de persoana solicitanta.

Raportul medical se intocmeste de catre un medic dintr-un SPITAL CLINIC UNIVERSITAR sau dupa caz, judetaen aflat in relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate din Romania.

 

CONDUCEREA CAS ILFOV