Începând cu data de 15.09.2022 asigurații care solicită eliberarea cardului national de asigurări de sociale de sănătate duplicat în cazul pierderii, furtului, deteriorării precum și în cazul modificării datelor personale, vor achita suma de 12,97 lei, contravaloarea cheltuielilor de producere.

 

             Pentru a intra în posesia cardurilor naționale duplicat, asigurații se vor prezenta la sediul casei de asigurări de sănătate la care au depus cererea, respectiv sediul CAS MEHEDINTI, la parter, în timpul programului de lucru cu publicul.

 

             Asigurații se pot informa la CAS MEHEDINTI dacă cardul national duplicat a fost tipărit și poate să fie ridicat apelând numărul de telefon: 0252/328766, 0252/328767, int. 113 sau 114, folosind adresa de email: relatii_publice@cjasmh.ro

 

             Reamintim faptul că, până la primirea cardului national duplicat, asigurații vor putea beneficia de servicii medicale acordate de către furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu CAS MEHEDINTI în baza adeverinței de înlocuire a cardului national de sănătate care are valabilitate de 60 de zile.

 

             În situația în care în perioada de valabilitate a adeverinței de înlocuire a cardului national de sănătate, asiguratul nu a intrat în posesia cardului national duplicat, obligația acestuia este să se adreseze și să solicite CAS MEHEDINTI eliberarea unei noi adeverințe de înlocuire a cardului national.

 

 

 

 

 

CONDUCEREA CAS