Acte normative elaborate și / sau avizate de CNAS sau relevante pe domeniul de competență, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau postate pe pagina de internet a CNAS, în perioada 26 februarie – 01 martie 2024

 

 

Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 41/2024 privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna februarie 2024

161/2024

2.

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 248/2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 634/2023

https://cnas.ro/wp-content/uploads/2024/02/Binder1-6.pdf