Acte normative elaborate și / sau avizate de CNAS sau relevante pe domeniul de competență, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în perioada 04 martie – 08 martie 2024

 

 

Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul ministrului sănătății nr. 1265/2024 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor

medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

174/2024

2.

Ordinul ministrului sănătății nr. 1274/2024 pentru aprobarea Protocolului național de practică medicală privind tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2

179/2024

3.

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 228/2024 privind modificarea anexei nr. 2-g la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2023 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente — formulare unice pe țară, fără regim special

180/2024

4.

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1280/235/2024 pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.471/332/2022 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 165 alin. (1^1)—(1^3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

184/2024

5.

Instrucțiunea ministrului sănătății nr. 4480/2024 privind încetarea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă

194/2024