NR 6943/03.05.2023

 

NOTIFICARE

 

În temeiul art. II, alin. (1) - (3) din OUG nr. 10/2023 privind modificarea şi completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi a art. 4, alin. (3) şi (31-3) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005, respectiv a art. II, alin. (1) din Ordinul MS/CNAS 1320/227/2023,

Vă notificăm următoarele:

 

         Informaţii suplimentare în legătură cu această notificare pot fi obţinute la telefon  0252328766(7), int. 111 precum şi pe email la adresa cm@cjasmh.ro.

 

Director General,

Drina ALBU