ANUNŢ  SESIUNE DE CONTRACTARE SERVICII MEDICALE
În temeiul art. 196, alin (3) din Anexa 2 la H.G. 140/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu pct. 18, din anexa 47 la Ordinul MS/CNAS nr.397/836/2018, cu modificările și completările ulterioare
CAS MEHEDINŢI anunţă  o sesiune de contractare în luna  iulie  2020 (doar pentru furnizori noi) pentru urmatoarele domenii de activitate:
•  furnizori de servicii medicale spitaliceşti .
Documentele necesare încheierii contractelor de contractare sunt afişate pe site-ul CJAS Mehedinţi www.casmh.ro – Contractare 2020
CALENDAR CONTRACTARE :
- Depunerea documentelor de contractare este în perioada 22.07.2020-24.07.2020
- Verificarea documentelor si anunţarea furnizorilor admiși/respinsi pentru contractare: 27.07.2020, prin afisare la avizier-ul institutiei si pe site-ul www.casmh.ro
- Depunerea contestatiilor: 28.07.2020, pana la ora 16.00. Afisarea solutionarii contestatiilor se va face pe pagina web a institutiei: www.casmh.ro si la avizierul institutiei in data de 29.07.2020
- Termen de încheiere a contractelor 31.07.2020
Lista documentelor necesare pentru incheierea contractelor,  precum si formularele tipizate, se pot obtine de la serviciile de specialitate din cadrul CAS Mehedinţi ,  si pe site-ul institutiei, www.casmh.ro
Documentele necesare incheierii contractelor se transmit la adresa  oficial @ cjasmh.ro in format electronic, asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului

                              DIRECTOR GENERAL,
                        JR.MĂRCULESCU DUMITRU
 
DIRECTOR RELATII CONTRACTUALE ,
  JR. DRAGHICI SORIN CRISTINEL         

Fișiere atașate

ANEXA 1 si 2, MEDICI, pers.mediu, spec. 2020.xls Anexa 4 spitalizare de zi 2020.xls ANEXA 5 cronici 2020.xls ANEXA 22B MODEL PACIENT.xls ANEXA 45 decl program norme.doc Cerere contract 2020.doc Declaratie imputernicire 2020.doc Declaratie program MEDICI 2020.doc Declaratie program unitate medici SZ 2020.doc Declaratie REPREZ LEGAL cf art.204 alin.2 HG 140_2018.doc Opis 2020 spitale.xls