Avand in vedere adresa CNAS nr. P4131/29.05.2014, CAS Mehedinti incheie pentru luna iunie 2014 acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru anul 2013, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre casa de asigurari de sanatate si acestia (documente, conditii de eligibilitate, etc.).