La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară se au în vedere:

 

a) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii de medicină dentară;

 

b) numărul de medici de medicină dentară care intră în relatii contractuale cu casa de asigurări de sănătate;

 

c) gradul profesional. Pentru medicul primar, suma stabilită ca raport între lit. a) si lit. b) se majorează cu 20%, iar pentru medicul care nu a obtinut un grad profesional această sumă se diminuează cu 20%;

 

d) pentru medicii din mediul rural suma stabilită conform lit. c), se majorează cu 50%;

 

e) suma orientativă/medic specialist/lunăla nivel national este de 2.000 lei/luna.