Card european

Ianuarie 21, 2020 00:00

Cerere tip pentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate

Vezi mai mult

Legislație Cardul European și Cardul Național

Martie 18, 2019 00:00

Extras din Legea 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății

Vezi mai mult

Modalitățile de eliberare și utilizare a Cardului European

Mai 12, 2014 00:00

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate este documentul care conferă titularului dreptul de a beneficia de asistența medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

Vezi mai mult