Valori de contract pt. furnizorii din ambulatoriul paraclinic:

 

2024:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContract_para_serv_apr_2024.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContract_para_monitorizare_ian_2024.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContract_para_ian_2024..xlsx

 

2023:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContract_para_serv_dec_2023.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContract_para_serv_10%_nov_2023.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContract_para_serv_oct_2023.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContract_para_monitorizare_sept_2023.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContract_para_serv_septembrie.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContract_para_serv_actualizare_eco_Urziceni.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Val_CONTRACT_serv_august_2023.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContract_para_serv_iulie_2023.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContract_para_serv_01.07.2023.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContractHemoglobina_SemI_2023.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContract_para_serv_mai_2023..xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContractPARA_TrimI_2023.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Val_CONTRACT_para_=IAN+FEB_2023.xlsx

 

2022:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Val_Contract_PARA_rectificare_trim_IV_2022.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/33._Contract_=_monitorizare_iulie_2022.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContractPARA_mai_decembrie2022.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContractPARA_HemoglobinaApr2022.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContractPARA_apr2022.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContractPARA_martie2022.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContractPara_Feb2022.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContractPara_ActzIan2022.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContractPara_ian2022.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValContractPara_Hemo_Ian2022.xlsx

 

Arhiva valori contract pt. furnizorii din ambulatoriul paraclinic  în anul 2020 :

Fișiere atașate

ArhivaContractPARA2021.zip ArhivaContractarePara2020.zip