INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC(actualizat la 07.02.2022)

 

1. Solicitare de informații
Pentru a solicita informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001. cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public, vă puteți adresa Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ, Relații Publice și Purtător de Cuvânt.
Coordonate de contact
Telefon: 0243/231665
E-mail solicitări: relpub@casil.ro sau juridic@casil.ro
Persoană de contact: c.j. Teodora Toader

Program de funcționare:
Luni - Joi: 08.30 - 17.00
Vineri: 08.30 - 14.30

Modalități de contestare
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

 

Formular cerere anexa 1 (model cerere informaţii L544):

 http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ModelCerere544.docx

 

Formular reclamaţie anexa 2 (model):

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ModelReclamatie544.docx

 

Lista informaţiilor de interes public pt. pagina de Internet a casei de asigurări de sănătate, anexa 3: 

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Lista_informatiilor_de_interes_public.pdf

 

Lista documentelor gestionate de Casa de Asigurari Ialomita

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ListaDocumenteCasil.doc

 

Buletin in formativ al CAS Ialomiţa, privind Legea 544/2001 pt. anul 2023:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Buletin_informativ_privind_informațiile_de_interes_public_2023.pdf

 

Buletin in formativ al CAS Ialomiţa, privind Legea 544/2001 pt. anul 2022:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Buletin_informativ_privind_informațiile_de_interes_public_2022.pdf

 

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2021:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Raport_de_evaluare_a_implementării_Legii_nr._544_in_anul_2021.pdf

 

Buletin in formativ al CAS Ialomiţa, privind Legea 544/2001 pt. anul 2020:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/BuletinLege544_2020.pdf

 

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2020:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/RaportEvaluareImplementareLege544_2020_.pdf

 

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2019:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/RaportEvaluareImplementareL544_in2019.pdf

 

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public - anexa 6:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/BuletinInformativ_2019.docx

 

Raportul de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2018 - anexa 5:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/RaportEvaluare544_2001_2018.pdf