Prezentare

 

În conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma în sanatate, Casa de Asigurari de Sanatate Ialomita este o institutie publica, cu personalitate juridica, cu buget propriu, în subordinea CNAS. CAS Ialomita functioneaza pe baza statutului propriu, care respecta prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administratie al CNAS.Principalele atributii ale CAS Ialomita, sunt urmatoarele :

Organele de conducere ale CAS Ialomita sunt consiliul de administratie si presedintele director general.