STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

 

Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională 2021 - 2025

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Declaratie_asumare_agenda_integritate_2021-2025.pdf

 

Plan de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2021-2025

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Planintegritate2021_2025_CAS_IALOMITA.pdf

 

Nota internă nr. 1/31.12.2019 - material informativ pt. creşterea gradului de conştientizare anticorupţie în rândul personalului CAS Ialomiţa:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/PlanSNA_NotaInterna2019.PDF

 

Plan de integritate pt. implementarea strategiei naţionale anticorupţie pt. 2016 - 2020:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/PlanIntegritate2016_2020.pdf