Model de scrisoare medicală

Februarie 27, 2024 00:00

Model de scrisoare medicala

Vezi mai mult

Machete informaţii afişate la sediul furnizorilor

Mai 05, 2022 00:00

Machete informaţii afişate la sediul furnizorilor

Vezi mai mult

Protocoale terapeutice

Mai 17, 2021 00:00

Ordin Protocoale Terapeutice

Vezi mai mult

Formulare de raportare

Februarie 12, 2021 00:00

Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

Vezi mai mult

Adeverință pentru eliberarea de concedii medicale

Februarie 12, 2021 00:00

Adeverință zile concediu medical ultimele 12 luni

Vezi mai mult

Furnizori de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paleative

Mai 19, 2014 05:53

Documente utile pentru furnizorii care prestează servicii de îngrijiri medicale la domiciliu sau îngrijiri paleative

Vezi mai mult

Machete de raportare PNS

Mai 19, 2014 05:52

Rapoarte tip pentru activitatea de raportare din cadrul Programelor Naționale de Sănătate

Vezi mai mult

Documente justificative pentru comisii de aprobare a medicamentelor (care necesită aprobare)

Mai 19, 2014 05:50

Documente și referate de justificare pentru comisii

Vezi mai mult