ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

ÎN RELAŢII CONTRACTUALE CU CAS IALOMIŢA

 

              În conformitate cu prevederile Anexei 2 la H.G. nr. 696/2021, "informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de CNAS şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală".

              Machetele pentru afişare de către furnizorii de servicii medicale se pot descărca mai jos pe fiecare segment de asistenţă medicală:

Asistenţă medicală primară:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/TabeleMEDICINA_FAMILIE.XLS

Asistenţă medicală în ambulatoriul de specialitate (inclusiv acupunctură):

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/TabeleCLINIC.XLS

Asistenţă medicală în ambulatoriul de medicină fizică şi de reabilitare:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/TabeleRECUPERARE.xls

Asistenţă medicală dentară:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/TabeleSTOMATOLOGIE.XLS

Asistenţă medicală în ambulatoriul de specialitate paraclinică:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/TabeleLABORATOARE.XLS

Asistenţă medicală spitalicească:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/TabeleSPITALE.XLS