Furnizori beneficiari de stimulent de risc în 2020:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/StimulentRisc2020.pdf