05.07.2023 Rezultat final

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Rezultat_final_concurs_05_iul_2023.pdf

 

03.07.2023 Rezultat proba scrisa si interviu

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Rezultat_proba_scrisa_03_iul_2023.pdf

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Rezultat_interviu_03_iul_2023.pdf

 

20.06.2023 Rezultat selecție dosare

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Rezultat_selectie_dosar_20_iun_2023.pdf

 

31.05.2023 Anunţ organizare concurs promovare in functie publica de conducere sef serviciu (post unic) B.F.C.E.A.C.C.M.

 

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ANUNT_CONCURS_SEF_SERVIUCIU_BFCEACCM.PDF

 

În data de 03 iulie 2023 se organizează conform OUG 57/2019 si OUG 34/2023 art IV alineatul 2 lit. a concurs de promovare in functia publica de conducere sef serviciu BFCEACCM  in cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Ialomiţa. Condiţiile de desfăşurare, bibliografia, cerinţele postului, modelele de documente necesare înscrierii se pot consulta în documentele de mai jos:

 

Atributiile postului:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Atributiile_postului_sef_serv.PDF

Formular inscriere concurs:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Anexa_1_Formular-inscriere-concurs1.docx

Model adeverinta:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Anexa2_ModelAdeverintaVechime.pdf

 

 

 

 

09.02.2022

REZULTATUL FINAL CONCURS OCUPARE POST ORGANIZAT ÎN 02.02.2022

Rezultatul final pentru concursul de ocupare a unui post de consilier superior  în cadrul Compartimentului de Control pentru Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, organizat în data de 02.02.2022 se poate consulta în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/RezultatFinal_Concurs02feb2022.pdf

 

07.02.2022

REZULTATUL INTERVIULUI

Rezultatul interviului pentru concursul de ocupare a unui post de consilier superior în cadrul Compartimentului de Control pentru Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, organizat în data de 02.02.2022 se poate consulta în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/RezultatInterviu_Concurs02feb2022.pdf

 

03.02.2022

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Rezultatul probei scrise pentru concursul de ocupare a unui post de consilier superior în cadrul  Compartimentului de Control pentru Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, organizat în data de 02.02.2022 se poate consulta în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/RezultatProbaScrisa_Concurs02feb2022.pdf

 

 

02.02.2022

Baremul de corectare a probei scrise pentru concursul de ocupare a unui post de consilier superior în cadrul Compartimentul de Control pentru Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, organizat în data de 02.02.2022 se poate consulta în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/BaremCorectareProbaScrisa_Concurs02feb2022.pdf

 

31.01.2022

REZULTATUL FINAL CONCURS OCUPARE POST ORGANIZAT ÎN 27.01.2022

Rezultatul final pentru concursul de ocupare a unui post de consilier superior  în cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Evidenţa Asiguraţi, Carduri şi Concedii Medicale pentru Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, organizat în data de 27.01.2022 se poate consulta în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/RezultatFinal_Concurs27ian2022.pdf

 

 

27.01.2022

REZULTATUL INTERVIULUI

Rezultatul interviului pentru concursul de ocupare a unui post de consilier superior în cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Evidenţa Asiguraţi, Carduri şi Concedii Medicale pentru Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, organizat în data de 27.01.2022 se poate consulta în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/RezultatInterviu_Concurs27ian2022.pdf

 

27.01.2022

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Rezultatul probei scrise pentru concursul de ocupare a unui post de consilier superior în cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Evidenţa Asiguraţi, Carduri şi Concedii Medicale pentru Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, organizat în data de 27.01.2022 se poate consulta în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/RezultatProbaScrisa_Concurs27ian2022.pdf

 

 

27.01.2022

Baremul de corectare a probei scrise pentru concursul de ocupare a unui post de consilier superior în cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Evidenţa Asiguraţi, Carduri şi Concedii Medicale pentru Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, organizat în data de 27.01.2022 se poate consulta în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/BaremCorectareProbaScrisa_Concurs27ian2022.pdf

 

26.01.2022 - Rezultate selecţie dosare post consilier Compartiment Control

Rezultatele selecţiei de dosare pentru concursul de ocupare a postului de consilier superior în cadrul Compartimentului de Control pentru Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, care va fi organizat în data de 02.02.2022 se pot consulta în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/RezultateSelectieDosare_Concurs02feb2022.pdf

 

18.01.2022 - Rezultate selecţie dosare post consilier

Rezultatele selecţiei de dosare pentru concursul de ocupare a postului de consilier superior pentru Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, care va fi organizat în data de 27.01.2022 se pot consulta în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/RezultateSelectieDosare_Concurs27ian2022.pdf

 

03.01.2022 - Anunţ organizare concurs ocupare post consilier Compartiment Control

În data de 02 februarie 2022 se organizează concurs de ocupare a unui post de consilier superior pentru Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, din cadrulCompartimentului Control. Condiţiile de desfăşurare, bibliografia, cerinţele postului, modelele de documente necesare înscrierii se pot consulta în documentele de mai jos: 

Anunţ concurs, calendar şi bibliografie:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ANUNT_CONCURS_Consilier_02feb2022.pdf

Atribuţiile postului:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/AtributiilePostului_Concurs_02feb2022.docx

Anexa 1, Formular de înscriere:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Anexa_1_Formular-inscriere-concurs.docx

Anexa 2, Model adevernţă de vechime:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Anexa_2_Adeverinta_vechime_.pdf

Precizări privind accesul în instituție pentru participarea la concurs

Pentru participarea la concurs, vor fi aplicate prevederile HG nr. 1130/2021, pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la HG nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 10, cu privire la accesul persoanelor în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public, respectiv:

 ”Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.”

 

 

28.12.2021 - Anunţ organizare concurs ocupare post consilier

În data de 27 ianuarie 2022 se organizează concurs de ocupare a unui post de consilier superior pentru Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, din cadrul Serviciului Buget Finaciar Contabilitate, Evidenţă Asiguraţi, Carduri şi Concedii Medicale, cu atribuţii de tehnologia informaţiei. Condiţiile de desfăşurare, bibliografia, cerinţele postului, modelele de documente necesare înscrierii se pot consulta în documentele de mai jos: 

Anunţ concurs, calendar şi bibliografie:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ANUNT_CONCURS_Consilier_27.01.2022.PDF

Atribuţiile postului:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/AtributiilePostului_Concurs27ian2022.docx

Anexa 1, Formular de înscriere:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Anexa_1_Formular-inscriere-concurs.docx

Anexa 2, Model adevernţă de vechime:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Anexa_2_Adeverinta_vechime_.pdf

Precizări privind accesul în instituție pentru participarea la concurs

Pentru participarea la concurs, vor fi aplicate prevederile HG nr. 1130/2021, pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la HG nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 10, cu privire la accesul persoanelor în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public, respectiv:

 ”Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.”

 

 

06.12.2021

REZULTATUL FINAL CONCURS OCUPARE POST ORGANIZAT ÎN 02-06.12.2021

Rezultatul final pentru concursul de ocupare a unui post de consilier superior pentru Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, organizat în perioada 02.12.2021 - 06.12.2021se poate consulta în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/RezultatFinal_Concurs02dec2021.pdf

 

REZULTATUL INTERVIULUI

Rezultatul interviului pentru concursul de ocupare a unui post de consilier superior pentru Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, organizat în data de 02.12.2021 se poate consulta în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/RezultatInterviu_Concurs02dec2021.pdf

 

02.12.2021

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Rezultatul probei scrise pentru concursul de ocupare a unui post de consilier superior pentru Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, organizat în data de 02.12.2021 se poate consulta în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/RezultatProbaScrisa_Concurs02dec2021.pdf

 

02.12.2021

Baremul de corectare a probei scrise pentru concursul de ocupare a unui post de consilier superior pentru Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, organizat în data de 02.12.2021 se poate consulta în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/BaremCorectareProbaScrisa_Concurs02dec2021.pdf

 

23.11.2021

Rezultatele selecţiei de dosare pentru concursul de ocupare a două posturi de consilier superior pentru Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, organizat în data de 02.12.2021 se pot consulta în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/RezultateSelectieDosare_Concurs02dec2021.pdf

 

01.11.2021

În data de 02 decembrie 2021 se organizează concurs de ocupare a două posturi de consilier superior pentru Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa. Condiţiile de desfăşurare, bibliografia, cerinţele posturilor se pot consulta în documentele de mai jos: 

Anunt concurs, calendar şi bibliografie:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ANUNT_ConcursFunctiiExecutie_02dec2021.PDF

Atribuţiile posturilor:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/AtributiiPosturi_Concurs02dec2021.PDF

Anexa1, Formular de înscriere:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Anexa1_FormularInscriereConcurs.docx

Anexa 2, Model de adeverinţă de vechime:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Anexa2_ModelAdeverintaVechime.pdf

Pentru participarea la concurs, vor fi aplicate prevederile HG nr. 1130/2021, pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la HG nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 10, cu privire la accesul persoanelor în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public, respectiv:

 ”Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.”

 

17.08.2021

În data de 10 septembrie 2021 se organizează concurs de ocupare a postului de Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Ialomiţa. Condiţiile de desfăşurare şi bibliografia se pot consulta în documentul de mai jos, "AnuntConcursDG_10sep2021.pdf"

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/AnuntConcursDG_10sep2021.pdf

 

02.07.2021

În data de 26 iulie2021 se organizează concurs de ocupare a postului de Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Ialomiţa. Condiţiile de desfăşurare şi bibliografia se pot consulta în documentul de mai jos, "AnuntConcursDG_26iulie2021.pdf"

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/AnuntConcursDG_26iulie2021.pdf

 

20.05.2021

În data de 16 iunie2021 se organizează concurs de ocupare a postului de Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Ialomiţa. Condiţiile de desfăşurare şi bibliografia se pot consulta în documentul de mai jos, "AnuntConcursDG_16iunie2021.pdf"

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/AnuntConcursDG_16iunie2021.pdf

 

06.04.2021

În data de 06 mai 2021 se organizează concurs de ocupare a postului de Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Ialomiţa. Condiţiile de desfăşurare şi bibliografia se pot consulta în documentul de mai jos, "AnuntConcursDG_06mai2021.pdf"

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/AnuntConcursDG_06mai2021.pdf

 

 

 

12.04.2017

În data de 11.05.2017 se organizează concurs de ocupare a funcţiei de Preşedinte-Director General al CAS Ialomiţa, conform anunţului de mai jos, "ANUNT CONCURS PDG_Mai2017.PDF".

http://www.casan.ro/casil//media/files/ANUNT CONCURS PDG_Mai2017.pdf

 

20.02.2017

În zilele de 22.03.2017 şi 24.03.2017 CAS Ialomiţa organizează concurs de ocupare a unui post de consilier economic. Detalii, bibliografie şi formular de înscriere în documentele de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/AnuntConcursConsilier_martie2017_modificat.pdf

http://www.casan.ro/casil//media/files/FormularInscriere.pdf

 

 

08.09.2016

În zilele de 19.09.2016 şi 21.09.2016 CAS Ialomiţa organizează concurs de ocupare a unui post de referent. Detalii, bibliografie şi formular de înscriere în documentele de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/AnuntConcursReferent19sep2016.pdf

http://www.casan.ro/casil//media/files/FormularInscriere.pdf

 

10.06.2016

În zilele de 23.06.2016 şi 27.06.2016 CAS Ialomiţa organizează concurs de ocupare a unui post de referent. Detalii, bibliografie şi formulare de înscriere în fişierele de mai jos.

http://www.casan.ro/casil//media/files/AnuntConcursReferent_23iun2016.pdf

http://www.casan.ro/casil//media/files/FormularInscriere.pdf

 

13.05.2016

În zilele de 15.06.2016 şi 17.06.2016 CAS Ialomiţa organizează concurs de ocupare a unui post de referent. Detalii, bibliografie şi formulare de înscriere în fişierele de mai jos.

http://www.casan.ro/casil//media/files/AnuntConcursReferent_15iun2016.pdf

http://www.casan.ro/casil//media/files/FormularInscriere.pdf

 

04.05.2016

În zilele de 17.05.2016 şi 19.05.2016 CAS Ialomiţa organizează concurs de ocupare a unui post de referent. Detalii, bibliografie şi formulare de înscriere în fişierele de mai jos.

http://www.casan.ro/casil/media/files/AnuntConcursReferent_17mai2016-2.pdf

http://www.casan.ro/casil//media/files/FormularInscriere.pdf

 

 

05.02.2016

În ziua de 02.03.2016 se organizează la C.N.A.S. concurs de ocupare a postului de preşedinte-director general al CAS Ialomiţa. Detalii şi bibliografie se pot consulta în fişierele de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/AnuntConcursPDG_CAS_Ialomita_martie2016.pdf

http://www.casan.ro/casil//media/files/BibliografieConcursPDG_CAS_Ialomita_martie2016.pdf

 

 

În zilele de 16.02.2016 şi 18.02.2016 CAS Ialomiţa organizează concurs de ocupare a două posturi de consilier. Detalii şi bibliografie în fişierul de mai jos şi la sediul instituţiei.

http://www.casan.ro/casil//media/files/AnuntConcurs16feb2016.pdf

http://www.casan.ro/casil//media/files/FormularInscriere.pdf

 

 

În zilele de 15.12.2015 şi 17.12.2015 CAS Ialomiţa organizează concurs de ocupare a unui post de consilier. Detalii şi bibliografie în fişierul de mai jos şi la sediul instituţiei.

http://www.casan.ro/casil//media/files/anunt_concurs15dec2015.pdf

 

În zilele de 03.08.2015 şi 05.08.2015 CAS Ialomiţa organizează concurs de ocupare a unui post de consilier. Detalii, bibliografie şi formulare de înscriere în fişierele de mai jos.

http://www.casan.ro/casil//media/files/AnuntConcursConsilier03aug2015.pdf    Anunţ de organizare a concursului din 03 - 05.08.2015

http://www.casan.ro/casil//media/files/FormularInscriere.pdf   Formulare de înscriere la concurs 

 

 

În zilele de 16.06.2015 şi 18.06.2015 CAS Ialomiţa organizează concurs de ocupare a unui post de consilier. Detalii, bibliografie şi formulare de înscriere în fişierele de mai jos.

http://www.casan.ro/casil//media/files/anuntConcurs_16062015.pdf      Anunţ de organizare a concursului din 16 - 18.06.2015

http://www.casan.ro/casil//media/files/FormulareConcurs_16062015.pdf   Formulare de înscriere la concurs

 

 

 

În zilele de 10 şi 12.03.2015 CAS Ialomiţa organizează concurs de ocupare a unui post de consilier. Detalii, bibliografie şi formular de înscriere în fişierele de mai jos.

http://www.casan.ro/casil//media/files/anunt_concurs_consilier.pdf  Anunţ de organizare a concursului din 10-12.03.2015.

http://www.casan.ro/casil//media/files/formular_inscriere_concurs.pdf   Formular de înscriere la concurs

 

In zilele de 20 si 22.01.2015 CAS Ialomita organizeaza concurs de ocupare a unui post de referent. Detalii in fisierele atasate.


 

Fișiere atașate

ANUNT CONCURS PDG_Mai2017.pdf formular_de_inscriere_concurs.pdf anunt_concurs_referent_20_22_ian_2015.pdf