CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BRĂILA este instituţie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, exercitând atribuţiile conferite de lege şi de STATUTUL propriu prin aplicarea şi respectarea politicii şi strategiei stabilite pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate la nivelul judeţului Brăila.

Atasat se gaseste STATUTUL CAS Braila.

Fișiere atașate

Statut_CAS_Braila.pdf