Istoricul Casei de Asigurari de Sanatate Braila


CASA DE ASIGURÃRI SOCIALE DIN BRÃILA (CORPORATIA BRÃILA) a luat fiintâ în 1919, fãrã a avea un local propriu. Într-o perioadã scurtã, de la un numãr de 1.635 de asigurati în 1919, se ajunge la 11.934 în 1925.
Casa Asigurãrilor Sociale din Brãila a cuprins în circumscriptia sa judetele: Brãila, Ialomita, Tulcea si Rm. Sãrat (pânã la 1 aprilie 1937 când acest ultim judet a trecut la regionala Buzãu). Aceastã casã a purtat denumirea de CORPORATIA BRÃILA, având la început ca circumscriptie orasul si judetul Brãila si bineînteles un numãr foarte mare de asigurati.
Printre primii conducãtori ai Casei Asigurãrilor Sociale Brãila putem aminti pe: Stelian Nicolau (Presedinte), Ionel Leichter (Vicepresedinte), Constantin Z. Badea, Stan Stãnciulescu, Petre Sassu, Simion Ichim (membri). În cele patru judete, la început si trei rãmase de la 1 aprilie 1937, s-au fãcut inspectiuni lunare atât la oficii cât si la organizatii, de cãtre medicul sef Dr. Octav Rãchiteanu sau secundantul medicului sef, Dr. V. Demetrescu-Brãila. Farmacia Casei Asigurãrilor Sociale din Brãila a fost condusã de D-na Aurelia Meleacã.
Activitatea casei poate fi exemplificatã si prin urmãtoarele: - din 1933 pânã in 1937, Casa Asigurãrilor Sociale Brãila a acordat ajutoare bãnesti pentru boalã în sumã de 8.137.867 lei. - s-au mai dat si alte ajutoare de : lehuzie, înmormântare, spital, sanatorii, accesorii medicale în sumã de 5. 892.107 lei. - de la 1 decembrie 1933 si pânã la 31 iulie 1937 s-au fãcut urmãtoarele internãri în spitalele din: Brãila - 3.324 bolnavi; Bucuresti - 196; sanatorii - 397. - numãrul asiguratilor la Casã a ajuns la 31 iulie 1937 la 27.403 asigurati.