CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BRĂILA este instituţie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, exercitând atribuţiile conferite de lege şi de statutul propriu prin aplicarea şi respectarea politicii şi strategiei stabilite pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate la nivelul judeţului Brăila.

         Casa de  Asigurări  de  Sănătate  Brăila   participă   la  administrarea Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de  Sănătate conform reglementărilor transmise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea actelor normative privind organizarea şi funcţionarea sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

Misiunea institutiei, este asigurarea dreptului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu şi în condiţiile legii, administrarea corespunzătoare a bugetului propriu aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a bunurilor aflate în administrare, asigurarea calităţii serviciilor medicale acordate, respectarea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivelul judeţului Brăila, informarea asiguraţilor în legatură cu drepturile şi obligaţiile ce le revin şi evaluarea gradului de satisfacere a acestora.