Conform Ordinului Nr. 1211/325 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare

 

Ordin Nr. 1211/325 din 4 octombrie 2006

 

A. Furnizorii de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficente organice sau fiziologice

B. Unitatile de dializa publice si private

C. Furnizori de asistenta medicala de urgenta presitaliceasca si transport

 

 

==============================================================================