Metodologie de obținere a duplicatului cardului național de sănătate, conform Ordinului CNAS nr. 98/27.02.2015

 

In cazul achitarii la caseria CAS Braila, adeverinta de inlocuire a cardului national se va elibera in aceeasi zi.

In cazul achitarii prin virament bancar (OP)/mandat postal, adeverinta de inlocuire a cardului national se va elibera  dupa confirmarea incasarii sumei in contul CAS Braila.

Atentie:

a) La plata prin virament, la rubrica "Beneficiar" se completeaza:

"Cont IBAN":            RO51TREZ1515005XXX000207

"Nume beneficiar":  C.A.S. BRAILA

"CNP/CUI":              11333426

b) La plata prin mandat postal, la rubrica "Beneficiar" se completeaza:

CAS Braila, CIF 11333426

Situatii cand se solicita card duplicat

Cine plateste cardul/suma

Formular

Unde se depune cererea   completata si semnata

Dovada calitatii de asigurat pana la emiterea cardului duplicat/Termen emitere card duplicat

Cardul initial s-a pierdut, furat sau deteriorat

Asigurat/ 13,69 lei

Suma se achita la casieria CAS BRAILA sau in contul:

RO51TREZ1515005XXX000207

Deschis la Trezoreria Braila

Se completeaza la beneficiar C.A.S. Braila, C.U.I. 11333426

Formular Anexa

La sediul C.A.S. unde este luat in evidenta, prin posta, insotita de urmatoarele  documente sau prin e-mail la: casbr@casbr.ro (atasamentele nu trebuie sa depaseasca 10 MB)

Adeverinta de inlocuire a cardului national, Formular Anexa 2, Are termen de valabilitate pana la emiterea noului card duplicat

 

Modificari date personale de identificare ulterior datei de emitere a cardul initial

 

Asigurat

13,69 lei

Suma se achita la casieria CAS BRAILA sau in contul:

RO51TREZ1515005XXX000207

deschis la Trezoreria Braila

Se completeaza la beneficiar C.A.S. Braila, C.U.I. 11333426

Formular Anexa

La sediul C.A.S. unde este luat in evidenta, prin posta insotita de urmatoarele  documente sau prin e-mail la: casbr@casbr.ro (atasamentele nu trebuie sa depaseasca 10 MB):

  • copia actului de identitate sau alte acte doveditoare dupa caz, privind modificarea datelor de identificare ulterior datei de emitere a cardului  national
  • cardul initial emis
  • dovada platii contravalorii cardului duplicat
  • Cerere Declaratie Imputernicire ridicare adeverinta

Adeverinta de inlocuire a cardului national, Formular Anexa 2,  Are termen de valabilitate pana la emiterea noului card duplicat

 

Cardul emis prezinta:

-defectiuni tehnice,

-informatii inscrise eronat sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice de functionare, confirmate de casa de asigurari de sanatate

 

Formular Anexa

La sediul CAS unde este luat in evidenta sau prin posta insotita de urmatoarele  documente:

Adeverinta de inlocuire a cardului national, Formular Anexa 2,  Are termen de valabilitate pana la emiterea noului card duplicat

CARDURILE NATIONALE DUPLICAT SE VOR RIDICA DE LA SEDIUL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE BRAILA

 

Pentru persoanele prevazute la art. 336 alin(1) din Legea 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta,primirea cardului national, li se elibereaza de CAS la care este luat in evidenta adeverinta de asigurat cu o valabilitate de 3 luni.

 

Cererea va fi insotita de cardul national!

Adeverinta se solicita in baza unei cereri - FORMULAR ANEXA 3