Nr. crt. Denumirea formularului   Document   
1.

CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor 

Anexa 1
2.

ADEVERINTA salariat -nr. zile concediu medical

Anexa 7
3. DECLARATIE - instituirea masurii carantinei  Anexa 7.1
3.

CERERE-TIP privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate

Anexa 9
4.

CERERE pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale

Anexa 10
5.

CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical eliberate

Anexa 14
6. ADEVERINTA de salariat Model
7. Adeverinta pentru eliberarea de concedii medicale Adeverinta zile CM cf. cf. ORDIN  Nr. 502/417/2020 din 26.03.2020
8. Cerere recuperare sume CM + Centralizator Cerere_recuperare_sume_CM+Centralizator
9. Cerere revenire recuperare sume CM Cerere_revenire_recuperare_sume_CM