Vă informăm că, potrivit modificărilor aduse de OUG nr.66/2024, investigațiile paraclinice efectuate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital (Monitor 1nu mai fac parte din lista investigațiilor paraclinice de tip Monitor, pentru care se pot aloca sume suplimentare după încheierea lunii în care au fost acordate.

Începând cu 17 iunie 2024, sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate se pot suplimenta prin acte adiționale, după încheierea lunii în care au fost acordate investigațiile paraclinice, doar pentru investigațiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, boală cronică renală, respectiv investigațiile de tip Monitor 2-8.