Material informativ despre coruptie

Raport aferent anului 2022 (conform prevederilor Legii nr.251/2004) 

Raport anual de evaluarea a incidentelor de integritate, aferent anului 2022

PLAN DE INTEGRITATE CAS ARAD 2021-2025 ;   DECLARATIE privind asumarea unei agende de integritate organizationala a CAS Arad

STATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE 2016-2020    &    PLIANTUL INFORMATIV PRIVIND STATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE

Lista de documente de interes public

Lista de documente  produse/gestionate de CAS Arad