Programul de lucru pentru activitatea de relatii cu publicul, privitor la acordarea de lamuriri telefonice privind rambursarea concediilor medicale este:

 

De luni pana joi intre orele 14 si 16 ! Multumim.

 

 

Avand in vedere modificarile legislative conform art.IV OUG 74/2021referitoare la data de 31.12.2021 ca ultim termen de depunere a cererilor de restituire a sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale, pentru care angajatorii nu au efectuat corectiile necesare, in urma notificarilor primite, reamintim urmatoarele:

In atentia angajatorilor :

Va reamintim faptul ca, in baza prevederilor legislative cuprinse in OUG 74/2021 art.IV alin.(1), termenul - limita de depunere a unei noi cereri de restituire insotita de documentele care dovedesc remedierea cauzelor de respingere la plata, este de 31.12.2021, pentru cererile pentru care s-au intocmit si transmis comunicari de respingere a platii, pana la data intrarii in vigoare a OUG 74/2021.(termenul intrarii in vigoare este 1 august 2021).

Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere si de depunere a cererilor rectificative, este de maximum 90 de zile de la data primirii comunicarii.

Sumele refuzate la plata care v-au fost comunicate prin notificari, pentru care nu ati depus cereri de rambursare rectificative pana la 31.12.2021, vor fi respinse definitiv la plata, conform reglementarilor legale”