Raport concedii medicale – semestrul I 2023

 

ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 15 martie 2023

LEGEA nr. 179 din 22 iunie 2023

 

Programul de lucru pentru activitatea de relatii cu publicul, privitor la acordarea de lamuriri telefonice privind rambursarea concediilor medicale este:

De luni pana joi intre orele 14 si 16 !

Multumim.

 

Avand in vedere modificarile legislative conform art.IV OUG 74/2021referitoare la data de 31.12.2021 ca ultim termen de depunere a cererilor de restituire a sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale, pentru care angajatorii nu au efectuat corectiile necesare, in urma notificarilor primite, reamintim urmatoarele:

In atentia angajatorilor :

Va reamintim faptul ca, in baza prevederilor legislative cuprinse in OUG 74/2021 art.IV alin.(1), termenul - limita de depunere a unei noi cereri de restituire insotita de documentele care dovedesc remedierea cauzelor de respingere la plata, este de 31.12.2021, pentru cererile pentru care s-au intocmit si transmis comunicari de respingere a platii, pana la data intrarii in vigoare a OUG 74/2021.(termenul intrarii in vigoare este 1 august 2021).

Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere si de depunere a cererilor rectificative, este de maximum 90 de zile de la data primirii comunicarii.

Sumele refuzate la plata care v-au fost comunicate prin notificari, pentru care nu ati depus cereri de rambursare rectificative pana la 31.12.2021, vor fi respinse definitiv la plata, conform reglementarilor legale”