1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS  vor completa cererea tipizata în format electronic tip .doc - nu in format .pdf sau .jpg sau altele asemenea.


2. Cererea se va transmite în format electronic la adresa de e-mail casar@casar.ro, cu denumirea subiectului e-mailului: "Cerere Certificat Digital" plus denumire furnizor;


3. Dupa înregistrarea datelor de către CAS, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale vor primi un e-mail de confirmare;


4.Furnizorii care nu poseda serie de licenta pentru acces la SIUI, se vor adresa persoanelor responsabile cu încheierea contractelor din cadrul CAS, pentru obtinerea convenţiilor.

 

Nota:* Pentru operativitate, solicitantii pot trimite un link cu inregistrarea lor, de la Registrul electronic de certificate digitale al furnizorului , codul fiscal si CNP-ul utilizatorului de certificat.

        ** Procedura se aplica si pentru inregistrarea certificatelor digitale ale medicilor inlocuitori in asistenta primara. *** Medicii vor trimite si cererile pentru conventiile de inlocuire/reciprocitate, semnate si scanate, la adresa de e-mail casar@casar.rocu cel puţin 1 zi lucrătoare înaintea datei de începere a înlocuirii.

 

Precizări privind conventiile de inlocuire sau a  unei conventii de reciprocitate, obligatiile medicului inlocuitor