Raport aferent anului 2022 (conform prevederilor Legii nr.251/2004) 

Raport anual de evaluarea a incidentelor de integritate, aferent anului 2022

Raport de evaluarea a implementarii Legii 544/2001 in anul 2021

Raport de evaluarea a implementarii Legii 544/2001 in anul 2020

Raport de evaluarea a implementarii Legii 544/2001 in anul 2019

STADIU REALIZARE PLAN MASURI EFICIENTA ENERGETICA 2018 

CERTIFICAT ENERGETIC CAS ARAD

Raport de evaluarea a implementarii Legii 544/2001 in anul 2018

Raport de evaluarea a implementarii Legii 544/2001 in anul 2017

Raport eficienta energetica 2014 conform Legii 121/2014