Persoane de contact pentru relatii privind cardurile naţionale de asigurări sociale de sănătate(CEAS)

Cosma Elisaveta

Stertl Cristian

telefon 0257270202 int225

telefon 357809293